JULIVERT AL CARRER AMPLE!


 Julivert (www.facebook.com/julivert.cat) a l'Euskal Jaiak del carrer Ample, 29-7-2017.
Amb la col·laboració especial de Joseba Loinaz i Jose Quintas d'Hodarríbia!

Comentaris